Xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2016/TT-BTC

Xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2016/TT-BTC

Hiện nay Bộ Tài chính đang xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. VACPA nhận thấy các nội dung của dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2016/TT-BTC ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của các hội viên VACPA và công ty kiểm toán. Vì vậy, VACPA xin gửi tới Ông/Bà – Tổng Giám đốc/Giám đốc công ty kiểm toán các tài liệu liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2016/TT-BTC (đính kèm công văn này), trong đó có dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung và Bảng tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung (có giải thích lý do dự kiến sửa đổi) để Ông/Bà cùng tham gia ý kiến.

Sau khi nhận được ý kiến tham gia, VACPA sẽ tổ chức họp các hội viên, công ty kiểm toán và mời đại diện Vụ Đầu tư – Bộ Tài chính tham dự để lắng nghe các ý kiến nhằm sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2016/TT-BTC một cách hợp lý nhất.

Để gửi ý kiến kịp thời hạn cho Bộ Tài chính, VACPA rất mong nhận được ý kiến của Ông/Bà trước ngày 09/03/2018 theo địa chỉ:

Văn phòng Hà Nội – Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam;

Phòng 303 – Tòa nhà Dự án – Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội.

Email: hanoi@vacpa.org.vn/hoangthinga@vacpa.org.vn; Điện thoại: 0243.972.4334 (máy lẻ 106);

Ngoài ra, VACPA gửi kèm email này dự thảo công văn, trong đó có một số vấn đề VACPA dự kiến sẽ gửi Bộ Tài chính liên quan đến Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2016/TT-BTC để Ông/Bà nghiên cứu, bổ sung.
Trân trọng cảm ơn./.
File đính kèm:

CV 059 – 2018 VACPA Tham gia y kien du thao TT sua doi bo sung TT 09-2016-TT-BTC.pdf
Du kien sua doi TT09.doc
Du thao TT sua doi, bo sung.rar
Du thao CV VACPA gui Vu Dau tu – BTC.doc

Trích nguồn: VACPA