Yên Bái: Thí điểm ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện

Yên Bái: Thí điểm ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện

Theo thông tin từ Cục Thuế Yên Bái, đơn vị này vừa ký Hợp đồng ủy nhiệm thu thuế của các cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán với Bưu điện tỉnh Yên Bái, nhằm thí điểm mô hình thu thuế này tại một số địa phương trong tỉnh.

Ông Nông Xuân Hùng, Cục trưởng Cục Thuế và bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Bưu điện tỉnh Yên Bái trao hợp đồng đã được ký kết giữa hai bên. Ảnh: Dũng Hà

Trước đó, ngày 25/9/2017, Cục Thuế Yên Bái tổ chức tập huấn triển khai kế hoạch thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với các cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh.

Theo hợp đồng ký kết, cơ quan thuế sẽ thí điểm ủy nhiệm thu thuế cho Bưu điện tỉnh Yên Bái và các bưu điện đóng tại các huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Yên Bình và Lục Yên thực hiện thu các loại thuế và phí của các cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế, thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế trên địa bàn các huyện trên.

Các loại thuế, phí được ủy nhiệm thu bao gồm: Lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thu đặc biệt phát sinh quý, thuế phát sinh trên hóa đơn quyển do cá nhân kinh doanh sử dụng. Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 10/2017 đến hết tháng 12/2017.

Cũng theo hợp đồng, Cục Thuế Yên Bái sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo, hỗ trợ về nghiệp vụ chuyên môn, công nghệ thông tin, công tác phối kết hợp, công tác tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ công chức, công nhân viên, người lao động… liên quan đến công tác ủy nhiệm thu thuế;

Hỗ trợ và thống nhất cùng Bưu điện tỉnh Yên Bái về các mẫu chứng từ thu tiền; cung cấp đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm về dữ liệu nghĩa vụ thuế của người nộp thuế liên quan đến số thuế được ủy nhiệm thu; chi trả thù lao uỷ nhiệm thu theo thỏa thuận giữa 2 bên nhưng không được vượt quá tỷ lệ chi trả thù lao ủy nhiệm thu theo quy định của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế)…

Hợp đồng cũng nêu rõ, Bưu điện tỉnh Yên Bái có trách nhiệm bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, tạo và phát hành chứng từ thu tiền thuế theo quy định trước khi tổ chức thu; chuẩn bị đầy đủ hệ thống công nghệ thông tin của ngành để đảm bảo thực hiện thu thuế; tổ chức tốt công tác tuyên truyền để triển khai công tác ủy nhiệm thu thuế đạt yêu cầu và đảm bảo đúng quy định của pháp luật;

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức quản lý thu thuế theo từng tháng, thực hiện đối soát dữ liệu về nghĩa vụ của người nộp thuế; đối chiếu số thu, số nợ đọng thuế; báo cáo tình hình sử dụng phiếu thu tiền thuế… với chi cục thuế nơi ủy nhiệm thu thuế; cung cấp cho cơ quan thuế phương án, danh sách các giao dịch viên, nhân viên thu thực hiện ủy nhiệm thu thuế theo địa bàn từng xã, thị trấn.

Thông qua việc tổ chức thu thuế tại cơ sở, bưu điện có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan thuế về các trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán phát sinh mới, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán bỏ kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế, hoặc đã gửi đơn tạm ngừng kinh doanh nhưng thực tế vẫn kinh doanh…

Các điều khoản của hợp đồng cũng cho biết, Cục Thuế sẽ phối hợp với Bưu điện tỉnh Yên Bái thông báo cho các ban quản lý chợ và từng cá nhân kinh doanh về việc ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện; đồng thời sẽ thông báo công khai về họ tên, số điện thoại, số thẻ của nhân viên bưu điện được phân công nhận ủy nhiệm thu thuế, phí tại các địa bàn từng xã, thị trấn…

Văn Tuấn
Thoibaotaichinh