Vướng mắc về chính sách thuế GTGT.

Vướng mắc về chính sách thuế GTGT.

Ngày 24/5/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2179/TCT-CS v/v chính sách thuế để trả lời vướng mắc công văn số 36/CT-TTr ngày 15/2/2017 của Cục Thuế TP Cần Thơ về chính sách thuế GTGT. Theo đó, Công văn số 2179/TCT-CS hướng dẫn trả lời một số nội dung liên quan đến chính sách thuế GTGT, cụ thể như sau:

ảnh: nguồn internet

Tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về giá tính thuế: “Đối với hàng hoá, dịch vụ để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hoá, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho. ”

Tại khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế: “5. Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hoá, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Một số hình thức khuyến mại cụ thể được thực hiện như sau:

a) Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền, tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền thì giá tính thuế đối với hàng mẫu, dịch vụ mẫu được xác định bằng 0.

b) Đối với hình thức bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá trị bán hàng, dịch vụ trước đó thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo.

c) Đối với hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ thì không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ tặng kèm.”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH TOYOTA Ninh Kiều thực hiện khuyến mại bằng hình thức tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ và bán xe ôtô có giảm giá bằng cách bán hàng với giá thấp hơn giá bán trước đó cho khách hàng vượt thời gian theo chương trình khuyến mại đã thông báo hoặc chương trình khuyến mại không thông báo, đăng ký với Sở Công thương TP Cần Thơ (kể cả trường hợp khuyến mại hộ, khuyến mại theo uỷ quyền thông qua nhà phân phối hoặc đại lý, đơn vị bán hàng…) thì Công ty phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như hàng hoá, dịch vụ dùng để biếu, tặng, cho.

TCT