Xây dựng chính sách thuế phải đảm bảo hài hòa lợi ích

Xây dựng chính sách thuế phải đảm bảo hài hòa lợi ích

Chiều 27/6, phát biểu tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 của Vụ Chính sách thuế (CST), Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai lưu ý, chính sách thuế liên quan tới lợi ích của nhiều đối tượng, nên xây dựng chính sách thuế phải đảm bảo hài hòa lợi ích các bên.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai yêu cầu Vụ Chính sách thuế cần bám sát chương trình công tác, hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian. Ảnh: Đức Minh

Báo cáo kết quả trong 6 tháng đầu năm 2017, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế Phạm Đình Thi cho biết, Vụ CST đã hoàn thành đúng tiến độ 100% các đề án báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Tài chính.

Vụ đã hoàn thành và hoàn thành theo tiến độ 13 đề án đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu, gồm 7 đề án thuộc chương trình công tác và 6 đề án phát sinh (3 dự án luật, 2 nghị định của Chính phủ và 4 thông tư của Bộ Tài chính; 2 dự thảo nghị định của Chính phủ và 2 dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ).

Công tác triển khai Luật Phí và Lệ phí rất kịp thời, với nhiều quy định tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, trong đó thực hiện đưa ra khỏi danh mục phí, lệ phí trước đó với 70 khoản phí (bãi bỏ 26 khoản phí, chuyển 44 khoản phí sang thực hiện cơ chế giá) và 68 khoản lệ phí.

“Trong quá trình tổ chức triển khai và thực hiện Luật Phí và lệ phí, Vụ CST đã trình Bộ, trình cấp có thẩm quyền quyết định ban hành 1 pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án, 7 nghị định của Chính phủ, 119 thông tư của Bộ Tài chính. Trong 6 tháng, Vụ CST đã giải đáp thỏa đảng 3.360 công văn đến”, ông Thi cho biết.

Vụ đã hoàn thành tốt, kịp thời việc chuẩn bị các nội dung, báo cáo phục vụ Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ tại các cuộc họp của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp tại các diễn đàn, đối thoại chính sách, qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam.

Đánh giá chung, nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng chính sách thuế, phí, lệ phí được triển khai khẩn trương, đáp ứng yêu cầu về thời hạn, chất lượng, mục tiêu, yêu cầu đặt ra; bảo đảm thực hiện các giải pháp về tiếp tục cơ cấu lại NSNN, ổn định kinh tế vĩ mô; bình ổn giá cả, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, cải cách thủ tục hành chính, đồng thời tăng thu cho NSNN.

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Vũ Thị Mai biểu dương, đánh giá cao về những kết quả, những nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức Vụ Chính sách trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về chính sách thuế.

Trong 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng đề nghị Vụ Chính sách thuế tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao, nhằm góp phần vào thành công của Bộ Tài chính, của ngành Tài chính trong việc thực hiện chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ cũng như trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

“Vụ Chính sách thuế vừa phải sẵn sàng cho các nhiệm vụ phát sinh mới, vừa phải tiếp tục tập trung vào 7 đề án lớn, tiêu biểu như: Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế Bảo vệ môi trường; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 Luật (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế TTĐB và thuế Tài nguyên)…)”, Thứ trưởng đề nghị.

Thứ trưởng lưu ý, trong quá trình xây dựng chính sách thuế, đơn vị phải tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, nhiều chiều, nhất là ý kiến của các đối tượng chịu sự điều chỉnh của chính sách, doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh thương mại, qua đó phân tích khách quan, đề ra giải pháp tốt nhất, phát huy hiệu quả cao nhất của chính sách.

Ngoài các nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017, Thứ trưởng cũng yêu cầu Vụ Chính sách thuế chủ động trong công tác tuyên truyền chính sách thuế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành Tài chính tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, toàn diện các dự án luật sẽ tiến hành xây dựng mới hay sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới, nhằm tạo sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp.

Đức Minh
Thoibaotaichinh