Yên Bái: Huyện Văn Yên đã thu ‘cán đích’ dự toán pháp lệnh

Yên Bái: Huyện Văn Yên đã thu ‘cán đích’ dự toán pháp lệnh

Chi cục Thuế huyện Văn Yên tập trung rà soát tất cả các nguồn thu, qua đó, đề ra các giải pháp thu đúng thu đủ các nguồn thu vào ngân sách. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Một số lĩnh vực được đơn vị thực hiện thu đạt khá là: Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 70,2%; thu từ tiền giao đất đạt 205,6%; thu từ lệ phí trước bạ đạt 66,8%; thu khác đạt 152,1%…

Đạt được kết quả trên, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu như: Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế theo chức năng, đẩy mạnh công tác hỗ trợ tuyên truyền… Đặc biệt là tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các ban ngành có liên quan tiến hành đấu giá đất đối với các quỹ đất đã được UBND tỉnh phê duyệt, do đó, đã mang lại nhiều nguồn thu khá cho đơn vị trong 6 tháng đầu năm.

Để hoàn thành dự toán thu đạt 155,6 tỷ đồng Cục Thuế tỉnh điều chỉnh bổ sung, thời gian tới, đơn vị tập trung làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, đặc biệt là hỗ trợ cho người nộp thuế về sử dụng dịch vụ thuế điện tử (Etax), ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế theo kiến trúc và công nghệ mới (HTKK4.0.4).

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, phối hợp với hội đồng tư vấn thuế xã, thị trấn để đưa vào quản lý, cấp mã số thuế cho 100% số hộ có đủ điều kiện quản lý thuế; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm tăng cường các biện pháp thu ngân sách, đặc biệt tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách đối với 9 lĩnh vực đang quản lý thu thuế; triển khai thực hiện tốt công tác ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán cho Bưu điện huyện./.

Văn Tuấn
Thoibaotaichinh