AMACCOUNTING – ĐIỂM NHẤN TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN

AMACCOUNTING – ĐIỂM NHẤN TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN

Ngày 24.7 Đại hội Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam nhiệm kì III ( 2020- 2025) được tổ chức tại Hà Nội.

Tại đại hội này, công ty TNHH AMACCOUNTING vinh dự nhận được bằng khen của Chủ tịch BCH trung ương Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam cho những đóng góp của mình trong công tác xây dựng và phát triển Hội kế toán và Kiểm toán Việt Nam năm 2019.

Cùng với đội ngũ doanh nghiệp cả nước, AMACCOUNTING đang đứng trước những thời cơ, vận hội lớn; nhưng đồng thời cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức không nhỏ, đặc biệt trong tình hình kinh tế thế giới và trong nước đang diễn biến phức tạp, còn nhiều khó khăn.

Tuy nhiên chúng tôi cũng có nhiều cơ hội phát triển trong những năm tới khi hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành khá hoàn chỉnh và làn sóng các doanh nghiệp có xu hướng chuyển đầu tư vào Việt Nam thì việc nắm bắt cơ hội, sự liên kết liên doanh để các doanh nghiệp vừa và nhỏ để chúng tôi có cơ hội phát triển thành công lĩnh vực công ty mình.

Với sự quan tâm của Hội kế toán và Kiểm toán Việt Nam; sự hỗ trợ kịp thời từ phía Chi hội,các cơ quan ban ngành, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết, trí tuệ của đội ngũ nhân viên công ty mình, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng AMACCOUNTING sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, vượt qua khó khăn, thử thách, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của Hội Kế toán và Kiểm Toán; góp phần xây dựng Việt Nam ngày càng giàu, đẹp, văn minh.