Chính sách thuế, phí phải phù hợp để góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Chính sách thuế, phí phải phù hợp để góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Hội nghị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước.

Như tin đã đưa, chiều ngày 23/4, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN) được tổ chức tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế. Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, cùng đại diện lãnh đạo các Vụ/đơn vị chức năng của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Cơ cấu thu ngân sách của ngành Thuế ngày càng bền vững

Báo cáo tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, về kết quả thu NSNN 05 năm 2016-2020, thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, Tổng cục Thuế đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, xử lý thu hồi nợ thuế. Theo đó, kết quả thu NSNN do cơ quan thuế quản lý hàng năm (không bao gồm thu từ thoái vốn) 05 năm giai đoạn 2016-2020 đạt 5.658.112 tỷ đồng, vượt 7,1% dự toán; tăng trưởng số thu bình quân đạt 9,7%/năm, tăng gấp 1,7 lần so với giai đoạn 2011-2015.

Trong đó, kết quả thu hàng năm đều hoàn thành vượt mức dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ (Năm 2016 đạt 896.977 tỷ đồng, vượt 10,8% dự toán, tăng 9,8% so với cùng kỳ; Năm 2017 đạt 1.028.775 tỷ đồng, vượt 6,2% dự toán, tăng 14,7%; Năm 2018 đạt 1.156.175 tỷ đồng, vượt 8% dự toán, tăng 12,4%; Năm 2019 đạt 1.280.541 tỷ đồng, vượt 9,6% dự toán, tăng 10,8%; Năm 2020 đạt 1.295.645 tỷ đồng, vượt 2,2% dự toán, tăng 1,2%).

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn khẳng định, cơ cấu thu của ngành Thuế ngày càng bền vững hơn, với việc tỷ trọng thu nội địa ngày càng tăng trong tổng thu NSNN (bình quân 05 năm giai đoạn 2011-2015 chiếm 67,5% tổng thu NSNN, đến năm 2020 chiếm khoảng 85,6% – mục tiêu đề ra là 84-85%). Trong khi đó, thu dầu thô chiếm tỷ trọng ngày càng giảm, từ mức 12,9% bình quân giai đoạn 2011-2015 xuống còn 3,6% bình quân giai đoạn 2016-2020.

Trong đó, tỷ lệ huy động thu NSNN bình quân 05 năm giai đoạn 2016-2020 đạt 25,2% GDP (mục tiêu 23,5%GDP), trong đó huy động từ thuế, phí xấp xỉ đạt mục tiêu đề ra là 21% GDP.

Đối với kết quả thực hiện công tác quản lý thu 05 năm 2016-2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, Tổng cục Thuế là cơ quan thuộc Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý thuế đối với khoản thu nội địa trên cơ sở quy định của pháp luật về chính sách thuế; quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, cơ quan thuế thực hiện công tác quản lý thuế theo 04 chức năng cơ bản gồm: (1) Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; (2) Kê khai, kế toán thuế; (3) Thanh tra kiểm tra thuế; (4) Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn báo cáo tại hội nghị.

Bên cạnh đó, về hoạt động hợp tác về thuế với cơ quan thuế các nước và tổ chức quốc tế, Tổng cục Thuế đã tăng cường hợp tác, phối hợp với cơ quan thuế các nước/vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế trong việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, đặc biệt cơ chế trao đổi thông tin trong khuôn khổ Hiệp định thuế. Các hoạt động hợp tác đã phục vụ thiết thực tiến trình cải cách, hiện đại hoá hệ thống thuế, nâng cao kiến thức của cán bộ trong Ngành, trong các lĩnh vực quản lý thuế, góp phần chống thất thu và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế. Đàm phán và ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với các nước/vùng lãnh thổ trên thế giới, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng như đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về tăng cường mở rộng quan hệ kinh tế với các nước, đảm bảo hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

Các nhiệm vụ công tác thuế giai đoạn 05 năm 2021-2025

Về mục tiêu thu NSNN giai đoạn 2021-2025 được đề cập trong dự thảo Chiến lược tài chính giai đoạn 2021-2030 đang trình Lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt, trong đó, Tổng cục Thuế đặt ra các mục tiêu về thu NSNN giai đoạn 2021-2025 như sau:

Thứ nhất, tỷ lệ huy động vào NSNN bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 15-16% GDP, trong đó huy động từ thuế, phí khoảng 13-14% GDP.

Thứ hai, tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu NSNN đến năm 2025 đạt trên 85% tổng thu NSNN.

Thứ ba, tỷ trọng thu dầu thô đến năm 2025 giảm xuống còn 1,4% tổng thu NSNN.

Đối với lĩnh vực cải cách quản lý thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn khẳng định, ngành Thuế quyết tâm giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuế để phấn đấu đến năm 2025 là một trong các quốc gia đứng đầu khu vực Đông Nam Á được xếp hạng có mức độ thuận lợi về thuế. Trong đó phấn đấu: Tỷ lệ thủ tục kê khai thuế được điện tử hóa mức độ 3, 4 đạt tối thiểu 95%; Tỷ lệ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia đạt tối thiểu 70%.

Tăng cường công tác quản lý thu NSNN

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đánh giá cao các đơn vị đã chuẩn bị nội dung báo cáo sát với điều kiện thực tế và đã có những kiến nghị đề xuất rõ ràng. Đồng thời ghi nhận những kết quả quan trong công tác quản lý thu NSNN trong thời gian vừa qua. Theo Bộ trưởng, năm 2020, mặc dù tình hình kinh tế – xã hội của đất nước còn gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành Tài chính nói chung đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.