Giai đoạn 2015-2020, ngành thuế có 3.901 tập thể và 13.941 cá nhân là các mô hình điển hình tiên tiến được khen thưởng

Giai đoạn 2015-2020, ngành thuế có 3.901 tập thể và 13.941 cá nhân là các mô hình điển hình tiên tiến được khen thưởng

Ngày 18/8, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị đại biểu điển hình tiến tiến lần thứ V với 63 điểm cầu truyền hình trực tuyến trong cả nước. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn đã chủ trì hội nghị.

Ảnh: Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh: sinh thời, Bác Hồ luôn coi trọng việc tổ chức, động viên phong trào thi đua yêu nước. Người coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của mọi thời kỳ cách mạng, bởi đó chính là nền tảng, là động lực của sự phát triển, là nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của quốc gia dân tộc. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, các phong trào thi đua luôn được cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan thuế các cấp quan tâm, gắn kết phong trào thi đua với thực hiện các nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước và hội nhập với nền kinh tế thế giới. Trong những thời kỳ lịch sử, phong trào thi đua đều lấy nhiệm vụ chính trị trọng yếu làm mục tiêu, chủ đề thi đua nhằm khơi dậy khí thế hăng say lao động sáng tạo của đội ngũ cán bộ công chức, phát huy sáng kiến cải tiến để lao động với năng suất và hiệu quả cao. Trong thời kỳ đổi mới, công tác thi đua khen thưởng càng được ngành chú trọng hơn. Từ năm 2000 đến nay, đây là lần thứ 5 ngành thuế tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến. Đó thực sự là những ngày hội của các điển hình tiên tiến, quy tụ những bông hoa tươi thắm, các tấm gương sáng, người tốt, việc tốt của toàn ngành, từ cơ quan thuế trung ương đến địa phương để tuyên truyền, phát huy và nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng thời quảng bá ra toàn xã hội về những thành tích của ngành thuế. Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện những điển hình tiên tiến tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm tốt được lan tỏa mạnh mẽ, đồng thời nhắc nhở đội ngũ cán bộ công chức thuế phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy sáng tạo trong công việc, hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ người dân, DN. Với những kết quả này, trong 5 năm gần đây Tổng cục Thuế đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận với 3.901 lượt tập thể và 13.941 lượt cá nhân là các mô hình điển hình tiên tiến được khen thưởng.

Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cũng cho rằng, để phát huy hơn nữa hiệu quả của các phong trào thi đua giai đoạn 2021 – 2025 thì các công tác thi đua phải lấy tinh thần yêu nước làm gốc; phong trào thi phải xuất phát từ những công việc hàng ngày, lấy công việc hàng ngày làm nền tảng thi đua. Mục đích của thi đua rất cao cả, nhưng không phải cao xa, khó hiểu, khó làm, mà trong mọi việc đều có thi đua. Thi đua từ những việc rất nhỏ, rất quen thuộc hàng ngày như: tuân thủ thời gian làm việc, chất lượng, tiến độ giải quyết công việc, thi đua trong rèn luyện học tập, công tác, trong phát huy sáng kiến cải tiến.

Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cho rằng, việc thi đua phải luôn gắn với tổng kết, đánh giá và khen thưởng kịp thời. Thi đua là một quá trình nỗ lực, phấn đấu để thực hiện thắng lợi những mục tiêu thi đua đề ra, nên cần phải được tổng kết, đánh giá thì mới có thể biết được những mặt tốt, mặt xấu và kết quả của phong trào thi đua, từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại hội hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đánh giá cao những nỗ lực của tập thể, cá nhân ngành thuế đang hàng ngày hàng giờ lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó. Trong đó nổi bật nhất đó là ngành thuế đã nỗ lực hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách thể chế, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, mở rộng quan hệ quốc tế thúc đẩy hội nhập. Đặc biệt, ngành thuế luôn hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm sau cao hơn năm trước, tạo nguồn lực phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh quốc gia. Ghi nhận những thành tích đó, trong 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Đảng và Nhà nước, Bộ Tài chính trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó 1 tập thể đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. 58 tập thể và 366 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các loại. 30 tập thể và 668 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 1.701 tập thể và 11.522 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen….

Thứ trưởng Trần Xuân Hà cũng nêu rõ hệ thống thuế rất rộng từ trung ương đến địa phương, số lượng cán bộ thuế rất đông, tính chất công việc phức tạp, vì vậy  trong qua trình thực hiện chức năng nhiệm vụ không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc. Do đó trên cơ sở tổng kết đánh giá công tác thi đua khen thưởng, ngành thuế cần tiếp tục phát truy truyền thống đề cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, phục vụ tận tình người dân DN, qua đó thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ kính yêu ” thu thuế phải thu được lòng dân