MỜI THAY HÌNH AVATA “TỰ HÀO KIỂM TOÁN VIÊN”

MỜI THAY HÌNH AVATA “TỰ HÀO KIỂM TOÁN VIÊN”

Trước hết, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) trân trọng cảm ơn sự hợp tác và đóng góp của các Hội viên VACPA trong các hoạt động của Hội trong thời gian qua.

Nhân dịp chào mừng Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập VACPA (2005-2020) và Đại hội đại biểu VACPA nhiệm kỳ V (2020-2025) sẽ tổ chức vào ngày 15/10/2020 tại Hà Nội; Nhằm khơi dậy sự tự hào về ngành kiểm toán độc lập, tôn vinh những giá trị mà các kiểm toán viên tạo dựng cho nền kinh tế trong suốt gần 30 năm qua (1991 – 2021); Hưởng ứng sáng kiến của Trung tâm Chất lượng kiểm toán (CAQ) của Mỹ với tên gọi Audit-in-Action (sẽ tổ chức vào ngày 24/9/2020 ở nhiều quốc gia trên thế giới), VACPA khuyến khích và mong các Hội viên, Kiểm toán viên và cán bộ, nhân viên làm việc tại doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT) tuyên truyền để tôn vinh ngành nghề bằng việc thay hình đại diện trên Facebook cá nhân, DNKiT vào ngày 24/9/2020 theo khung nội dung “Tự hào kiểm toán viên” (theo mẫu đính kèm)Đồng thời khuyến khích Hội viên, kiểm toán viên gửi, chia sẻ và đăng những bài viết liên quan đến nghề nghiệp trên các trang cá nhân, các thông tin khác và gửi lên VACPA đăng website, fanpage của Hội.

Link avata facebook: Tại đây!

Một lần nữa, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xin trân trọng cảm ơn Quý Hội viên, Kiểm toán viên đã hỗ trợ và hợp tác cùng với Hội.