NGÀY HỘI TỰ HÀO KIỂM TOÁN VIÊN 2020 DELOITTE VIỆT NAM

NGÀY HỘI TỰ HÀO KIỂM TOÁN VIÊN 2020 DELOITTE VIỆT NAM

gày 25/09/2020, Deloitte Việt Nam tổ chức Ngày hội Tự hào Kiểm toán viên (Auditor Proud Day) tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh nhằm ghi nhận và tôn vinh những ảnh hưởng tích cực và đóng góp của các kiểm toán viên với đối với sự phát triển của Deloitte Việt Nam, cũng như ngành nghề và xã hội.

Mặc dù đại dịch Covid-19 đã mang đến nhiều khó khăn và thách thức cho đời sống và nền kinh tế, nhưng những kiểm toán viên đã nhanh chóng thích nghi với những cách thức làm việc từ xa, tiếp tục cam kết cung cấp các thông tin tài chính chất lượng, hỗ trợ duy trì sự ổn định cho thị trường vốn. Kiểm toán viên vẫn đang làm tốt vai trò cầu nối chính giữa báo cáo tài chính và hệ sinh thái truyền thông thông qua việc giữ liên lạc với các cơ quan quản lý liên quan.

Nhằm tôn vinh những đóng góp đó, Ngày hội Tự hào Kiểm toán viên năm thứ 2 được tổ chức với chủ đề “Audit in Action”, nhằm tôn vinh những giá trị mà các kiểm toán viên khởi tạo cho nền kinh tế trên nhiều phương diện từ dẫn đầu vượt qua khủng hoảng đến thúc đẩy sự ổn định trong khủng hoảng, từ việc đảm bảo các thông tin mới đến thúc đẩy sự đa dạng trong nghề.

Đây cũng là dịp đặc biệt để khơi dậy niềm tự hào của gần 600 kiểm toán viên tại hai văn phòng, tri ân những đóng góp không ngừng nghỉ của các kiểm toán viên trong hành trình phát triển của Deloitte Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty, cũng là 30 năm ghi dấu ngành Kiểm toán tại Việt Nam.

 

Tin từ Deloitte VN