Author: VACPA Admin

6 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do ngành Thuế quản lý ước đạt 656.374 tỷ đồng, đạt 58,8% dự toán, bằng 114,3% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 637.649 tỷ đồng, bằng 58,3% dự toán, bằng 115,3%...

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, ngành Thuế đã từng bước nâng cấp, hiện đại hóa công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế. Từ việc khai, nộp thuế, nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy đến thực...