Tổng cục Thuế điều động và bổ nhiệm 2 Cục trưởng

Tổng cục Thuế điều động và bổ nhiệm 2 Cục trưởng

Ngày 17-8, Tổng cục Thuế đã công bố Quyết định số 1099/QĐ-TCT ngày 13-8-2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Minh Nhựt–Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Kon Tum giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Gia Lai và Quyết định số 1098/QĐ-TCT điều động và bổ nhiệm ông Đoàn Khánh Vân – Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Gia Lai giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Kon Tum. Hai Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18/8/2020.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh đã ghi nhận, đánh giá cao vai trò, năng lực lãnh đạo và những đóng góp của Cục trưởng Cục Thuế Gia Lai và Cục trưởng Cục Thuế Kon Tum trong suốt thời gian qua. Đồng thời, đề nghị 2 tân cục trưởng cần tiếp tục phát huy năng lực, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt công tác thu ngân sách và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành thuế đã đề ra./