Dịch Vụ Thuế

Dịch Vụ Thuế

Thuế là một chỉ tiêu cơ bản thể hiện tình hình hoạt động và phát triển của một doanh nghiệp. Chính sách thuế cần được thiết lập và quản lý chặt chẽ bởi Cơ quan thuế cũng như bản thân doanh nghiệp.

Từ khía cạnh doanh nghiệp, việc quản lý thuế luôn phải là ưu tiên hàng đầu, khi mà quy định pháp luật ngày càng phức tạp hơn. Vì vậy công việc của chúng tôi là giúp khách hàng của mình thiết lập chính sách và quy trình thuế phù hợp để xác định trách nhiệm cũng như cơ hội của doanh nghiệp. Từ đó, ban lãnh đạo doanh nghiệp có thể an tâm rằng hệ thống thuế của doanh nghiệp mình đang được kiểm soát chặt chẽ và phù hợp với nhu cầu kinh doanh.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kế toán (báo cáo thuế) và nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam đang sử dụng dịch vụ, dịch vụ kế toán hàng tháng được cung cấp bởi AM Accounting đã và đang từng ngày được các khách hàng tin tưởng, đánh giá là một dịch vụ trọn gói đem lại lợi ích tối ưu và tiết kiệm cho Doanh nghiệp

Chúng tôi có thể tư vấn cho khách hàng những chính sách thuế mới nhất trong hệ thống thuế tại Việt Nam để giúp khách hàng có phương pháp hữu hiệu nhất trong việc tái cấu trúc doanh nghiệp của mình, làm cho nó phù hợp với môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Báo Cáo Thuế Hàng Tháng

 • Lập và nộp báo cáo thuế, thống kê hàng tháng, báo cáo quý tại cơ quan thuế
 • Đại diện Doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến hồ sơ thuế

Dịch Vụ Báo Cáo Thuế Trọn Gói

 • Thiết lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng trên cơ sở các hóa đơn chứng từ hợp lý, hợp lệ và hợp pháp bằng phần mềm AMnote
 • Thiết lập tờ khai thuế TNDN, TNCN hàng quý
 • Lập và nộp các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra
 • Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng
 • Thông báo số thuế GTGT phải nộp trong kỳ cho doanh nghiệp
 • Cân đối, kiểm tra chứng từ hóa đơn mua vào – bán ra
 • Hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành
 • Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế
 • Thường xuyên tư vấn những vấn đề liên quan đến thuế và các vấn đề liên quan khác
 • Lập quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo thống kê cuối năm gởi các cơ quan chức năng
 • Đăng ký các loại hồ sơ cho năm mới