Đội Ngũ Chuyên Viên

Họ Tên
Vị trí
Năm Kinh Nghiệm
Bằng Cấp 1
Bằng Cấp 2
Bằng Cấp 3
Nguyễn Thị Tính
Giám Đốc
14 năm
Cử nhân Đại Học Kinh Tế
Chứng chỉ Kế Toán Trưởng
Chứng chỉ Kế toán Nâng Cao
Chứng chỉ Kế Toán Excel
Chứng chỉ Tin Học B
Võ Thị Ngọc Diệp
Trưởng Phòng Nhân Sự
14 năm
Cử nhân tiếng Anh trường Đại Học Mở TP.HCM
Chứng chỉ Quản Trị Văn Phòng - Thư Ký Giám Đốc
Chứng chỉ Ngoại Ngữ + Tin Học.
Nguyễn Minh Trường
Quản Lý
12 năm
Viện Đại Học Mở Hà Nội
Chứng Chỉ Hành Nghề Kế Toán
Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Chuyên Ngành Thẩm Định Giá
Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng
Lê Thị Lan
Quản Lý
11 năm
Học Viện Tài Chính
Chứng Chỉ Hành Nghề Kế Toán
Chứng Chỉ Kiểm Soát Nội Bộ
Nguyễn Thị Hồng Thương
Quản Lý
8 năm
Cử nhân Đại Học Kinh Tế
Chứng chỉ Kế Toán Trưởng
Chứng chỉ Quản Trị Nhân Sự
Dương Thị Thu Thuyền
Quản Lý
4.5 năm
Cử nhân Đại Học Mở
Chứng chỉ Kế Toán Trưởng
Cao Đoàn Thị Thanh Thảo
Trợ Lý Quản Lý
5 năm
Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
Chứng chỉ Kế Toán Trưởng
Trần Thị Kiều Loan
Trợ Lý Quản Lý
5 năm
Cao Đẳng Công Thương
Nguyễn Thị Mỹ Liên
Nhân Viên
4.5 năm
Cử Nhân Đại Học Kinh Tế
Chứng chỉ Quản Trị Nhân Sự
Hà Thị Hồng Trinh
Trợ Lý Quản Lý
6 năm
Cử nhân Đại Học Mở TP HCM
Chứng chỉ Kế toán Trưởng
Chứng chỉ Kế toán Tổng Hợp Thực Hành
Nguyễn Hoàng Nhi
Nhân Viên
5 năm
Đại Học Lạc Hồng
Chứng chỉ Kế Toán Nâng Cao
Tin học B
Huỳnh Thị Ngọc Mai
Nhân Viên
2 năm
Cử nhân Cao đẳng Kinh tế TP.HCM
Chứng chỉ tin học B
Nguyễn Thị Nhàn
Nhân Viên
6 năm
Cao đẳng Tài chính hải quan
Phan Thị Phương Hoài
Nhân Viên
1 năm
HUTECH
Chứng chỉ Báo cáo thuế
báo cáo tài chính
Chứng chỉ tin học B
Chứng chỉ Tiếng Anh B
Nguyễn Thị Huyền
Nhân Viên
5 năm
Cử nhân Đại Học Mở
Chứng chỉ tin học A
Chứng chỉ Tiếng Anh B
Trần Thị My Ly
Nhân Viên
2 năm
Cao đẳng nghề Đà Lạt
Chứng chỉ Tiếng Anh B
Nguyễn Thị Ngọc Tuyền
Trợ Lý Quản Lý
5 năm
Cao Đẳng Công Thương
Nguyễn Kim Gia Phụng
Trợ Lý Quản Lý
3 năm
Cử nhân Đại Học Mở TP.HCM
Chứng chỉ TOEIC
Đỗ Thị Kim Hồng
Nhân Viên
2 năm
Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại
Chứng chỉ Quản trị nhân sự
Chứng chỉ TOEIC
Trình Thị Như Hà
Nhân Viên
4 năm
Cử nhân Đại học Kinh Tế TP.HCM
Chứng chỉ Tiếng Anh B
Chứng chỉ tin học A
Bùi Thị Thúy Trâm
Nhân Viên
4 năm
Đại học Hùng Vương
Chứng chỉ tin học B
Ngô Thị Thu Hương
Nhân Viên
3 năm
Cử nhân Đại học Công nghiệp TPHCM
Chứng chỉ tin học A
Chứng chỉ Tiếng Anh C
Trần Lê Phương Uyên
Nhân Viên
1 năm
Cử nhân Đại học Gia Định
Chứng chỉ tin học A
Chứng chỉ Tiếng Trung A, B
Trương Thị Hiền Diệu
Nhân Viên
5 năm
Cử nhân Đại Học Kinh Tế
Chứng chỉ tin học B
Chứng chỉ Khai báo thuế
Bùi Thị Tường Vi
Nhân viên
1 năm
Cử nhân Đại Học Tôn Đức Thắng
Chứng chỉ tin học B
Chứng chỉ Toiec
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nhân viên
9 năm
Cử nhân Trường Đại học kỹ thuật công nghệ TPHCM
Chứng chỉ tin học B
Trần Thị Tuyết Minh
Nhân viên
1 năm
Cử nhân Đại Học Tôn Đức Thắng
Chứng chỉ Toiec
Phạm Thị Ngọc Quý
Nhân viên
1 năm
Đại Học Đà Lạt
Chứng chỉ tin học B
Nguyễn Thị Kỳ Duyên
Nhân viên
1 năm
Đại Học Đà Lạt
Chứng chỉ Toiec
Chứng chỉ tin học B
K'Rin
Nhân viên
1 năm
Đại Học Đà Lạt
Chứng chỉ Tiếng Anh B
Nguyễn Thị Lan Anh
Nhân viên
1 năm
Đại Học Đà Lạt
Chứng chỉ tin học B
Nguyễn Thị Phương Nguyên
Nhân viên
1 năm
Đại Học Đà Lạt
Chứng chỉ Toiec
Phạm Thị Cẩm Tiên
Nhân viên
2 năm
Cử nhân Đại Học Tôn Đức Thắng
Chứng chỉ Soạn Thảo Văn Bản
Chứng chỉ Toiec
Vũ Thị Hường
Nhân viên
4 năm
Cử nhân Trường Đại học Yersin Đà Lạt
Chứng chỉ tin học B
Chứng chỉ Tiếng Anh B
Đặng Thị Lý
Nhân viên
3 năm
Đại Học Kinh Tế TP.HCM
Chứng chỉ Toiec
Phạm Thùy Linh
Nhân viên
1 năm
Đại học Tài chính- Marketing
Chứng chỉ tin học Mos
Hồ Thị Thủy Tiên
Nhân viên
1 năm
Cử nhân Đại Học Tôn Đức Thắng
Chứng chỉ Toiec
Chứng chỉ tin học Mos
Nguyễn Thị Ngọc Trang
Nhân viên
6 năm
Cử nhân Đại học Kinh tế TPHCM
Chứng chỉ tin học B
Chứng chỉ Tiếng Anh B
Võ Thị Ánh Nguyệt
Nhân viên
10 năm
Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ Thuật Lâm Đồng
Chứng chỉ khai báo thuế
Chứng chỉ tin học A
Nguyễn Thị Yến Thư
Nhân viên
4 năm
Đại Học Kinh Tế TP.HCM
Chứng chỉ tin học B
Chứng chỉ tin học A
Lê Thị Hồng Cẩm
Nhân viên
9 năm
Đại Học Sài Gòn
Chứng chỉ Tiếng Anh B
Chứng chỉ tin học B
Hoàng Thị Thu Sang
Nhân viên
6 năm
Trường Đại Học Kinh Tế Huế
Chứng chỉ Kế toán thực hành-Kê khai Quyết toán thuê
Chứng chỉ Kế toán máy & phần mềm Kế toán
Chứng chỉ B Tin học
Chứng chỉ C Anh Văn
Lâm Thị Tường Vy
Nhân viên
11 năm
Đại Học Nha Trang
Trung cấp Kỹ Thuật Viên Tin Học
Nguyễn Thị Vân
Nhân viên
1 năm
Đại Học Đà Lạt
Chứng chỉ tin học B
Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
Nguyễn Thị Diệu Khuyên
Nhân viên
1 năm
Đại Học Kinh Tế TP.HCM
Chứng chỉ Kế toán trưởng
Chứng chỉ tin học B