Tin VACPA

STT Tiêu Đề Tác Giả Ngày Đăng
304 GS.TS. Đoàn Xuân Tiên được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) Khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Admin 01/12/2021
303 Chung tay vì quá trình chuyển đổi IFRS của quốc gia, hướng tới giai đoạn áp dụng tự nguyện 2022 Admin 29/11/2021
302 Danh sách 33 công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán Năm 2022 – Đợt 1 Admin 27/11/2021
301 Xin ý kiến Dự thảo 20 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam soạn thảo năm 2021 Admin 24/11/2021
300 Kỳ sinh hoạt lần thứ 11 năm 2021 của CLB Kế toán trưởng toàn quốc (VCCA), với chủ đề: Các tình huống lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất Admin 23/11/2021
299 Tăng cường phối hợp có hiệu quả giữa Kiểm toán Nhà Nước và Hiệp Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam Admin 19/11/2021
298 Lịch học Tổng Ôn thi Kế toán viên – năm2021 Admin 17/11/2021
297 Chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán ở thị trường Việt Nam – Malaysia Admin 12/11/2021
296 Con số biết nói (Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 216, Tháng 9/2021) Admin 10/11/2021
295 Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai IFRS (Bài học rút ra từ một dự án được tài trợ bởi Qũy Thịnh vượng Vương quốc Anh) Admin 08/11/2021