Author: VACPA Admin

Nhằm thực hiện đúng tinh thần Nghị định số 41/2020/NĐ-CP hỗ trợ người nộp thuế tháo gỡ khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP. Theo đó, yêu cầu...