Author: VACPA Admin

{Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 212, Tháng 5/2021 của Bùi Thị Mai Linh và Lại Phương Thảo – Khoa Kế toán và Quản trị Kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam}. Kế toán trách nhiệm...

Hơn 400 khách tham dự hội thảo về giải pháp áp dụng IFRS dành cho ngân hàng do Bộ Tài chính, Smart Train và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đồng tổ chức. Sáng ngày 9/9/2021 đã diễn ra hội thảo trực tuyến với chủ...