Author: VACPA Admin

08 ngày Tổng ôn, Giảng viên sẽ hệ thống hóa những kiến thức trọng tâm của môn học, kinh nghiệm làm bài và giải đáp thắc mắc cho học viên, luyện tập đề thi với giảng viên và thực hành thi thử,… TK nộp tiền: Trung tâm...

Ngày 19/10/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Tiếp đó ngày 27/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP...

Kính gửi: Đại biểu và Quý hội viên! Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC ngày 16/03/2020 phê duyệt Đề án áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính (IFRS) tại Việt Nam, theo đó khối ngân hàng thương mại và các tổ...