Author: VACPA Admin

Vào lúc 13h30’ chiều ngày 18/3/2021, Tổng cục Thuế tiếp tục tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế tại địa chỉ http://www.gdt.gov.vn (Mục HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN). Vào thời gian...