Author: VACPA Admin

Nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với Khoa Kế toán của trường Học viện Nông nghiệp, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức thành công khóa học Thực hành kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu Báo cáo...

Ngày 29/6/2020, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Cao Anh Tuấn - Tổng...