Author: VACPA Admin

Ngày 26/02 tại Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến  công bố các Quyết định hợp nhất thành lập Chi cục Thuế khu vực và sơ kết thực hiện Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính...