Author: VACPA Admin

Tiếp nối chương trình đào tạo thực hành kiểm toán hàng năm như một môn học tín chỉ cho sinh viên năm cuối chuyên ngành kiểm toán, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức thành công khóa học Thực hành kiểm...

Theo báo cáo tại cuộc họp giao ban diễn ra vào ngày 4/12, Tổng cục Thuế cho biết, 11 tháng năm 2019, tổng thu ngân sách nội địa đạt 1.128.157 tỷ đồng, bằng 96,6% so với dự toán, tăng 12,6% cùng kỳ năm 2018. Báo cáo...

Ông đánh giá thế nào về vai trò của Nghị định 20/2017/NĐ-CP trong công tác quản lý giao dịch liên kết, đặc biệt là quy định hạn chế lãi vay? Một thách thức lớn đối với Việt Nam là việc quản lý thuế một cách hiệu...