Author: VACPA Admin

Những vướng mắc về hoàn thuế do các quy định chưa đồng bộ giữa Bộ Công Thương và Bộ Tài chính nếu chưa được giải quyết sớm sẽ gây khó cho các doanh nghiệp có dự án đầu tư điện. “Trong thực tế hoạt động sản...