Author: VACPA Admin

Thực hiện Kế hoạch số 47- KH/ĐU ngày 09/10/2019 của Đảng uỷ Cục Thuế  Sơn La về tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2020 -2023), tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Thuế lần thứ X (nhiệm kỳ 2020...

Ngày 07/01/2020, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020 Với sự định hướng, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tài chính, Đảng bộ Tổng cục Thuế đã phối hợp...