Author: VACPA Admin

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tại buổi họp giao ban của Tổng cục Thuế diễn ra ngày 10/5 cho biết, với 114.100 tỷ đồng (tương đương 9,8% dự toán) huy động được trong tháng 4 thì luỹ kế 4 tháng...

Từ hôm nay, (6/5) Cục Thuế Hà Nội chuyển sang sử dụng dịch vụ thuế điện tử eTax (thuedientu.gdt.gov.vn) thay thế hệ thống iHTKK (nhantokhai.gdt.gov.vn), NTĐT (nopthue.gdt.gov.vn) đang cung cấp cho các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Cục Thuế Hà Nội đã thành lập...