Author: VACPA Admin

Ngày 26/10/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1289/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. Quyết định có hiệu...