Author: VACPA Admin

Ngày 09/3/2021, Tổng cục Thuế tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến về quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2020 trên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế tại địa chỉ http://www.gdt.gov.vn Trong thời gian chương trình diễn ra, hàng trăm câu hỏi...

Vào lúc 13h30’ chiều ngày 11/3/2021, Tổng cục Thuế tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế tại địa chỉ http://www.gdt.gov.vn (Mục HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN). Vào thời gian chương trình...