Author: VACPA Admin

Chiều nay, vào lúc 13h30 ngày 09/03/2021, Tổng cục Thuế tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế (http://www.gdt.gov.vn –  Giao lưu trực tuyến) Vào thời gian chương...