Author: VACPA Admin

Ngày 9/11/2020, Tổng cục Thuế đã tổ chức họp báo chuyên đề giới thiệu những điểm mới của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP (NĐ 132) quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (thay thế Nghị định số 20/2017/NĐ-CP...