Author: VACPA Admin

DANH SÁCH THÍ SINH – ĐIỂM THI ĐĂNG KÝ TẠI HÀ NỘI: https://drive.google.com/file/d/1XAgBbENPxXyEFb-LkmrqCnC8MVyBbx9h/view?usp=share_link    2. DANH SÁCH THÍ SINH – ĐIỂM THI ĐĂNG KÝ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH: https://drive.google.com/file/d/1kFOo8RgDe-0Vu7R1RcNSxYFbZ6TN8TGV/view?usp=share_link      3.  LỊCH THI KTV 2022: https://drive.google.com/file/d/1u-2jVCTumW8fMyolIsk5d-hDBAO5A8z8/view?usp=share_link     4. THÔNG BÁO CỦA BỘ TÀI CHÍNH: https://drive.google.com/file/d/1F2-Uy2t_ofevc4Ox4wLqdbQGF8s3Vzdj/view?usp=share_link...

Máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế là thiết bị điện tử đồng bộ hay một hệ thống nhiều thiết bị điện tử được kết hợp với nhau bằng giải pháp công nghệ thông tin có chức...

Sáng 05/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết...