Author: VACPA Admin

Thực hiện công văn của Tổng cục Thuế về Chương trình cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Thuế, ngày 02/8/2018 Cục Thuế TP Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn, đào tạo trực tuyến triển khai diện rộng ứng dụng Hỗ trợ...