Author: VACPA Admin

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 4319/TCT-CS về triển khai thực hiện Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, Tổng...

Chào mừng Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập và Đại hội đại biểu toàn quốc Nhiệm kỳ V (2020 – 2025) của Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA), sáng ngày 04/10/2020 tại Hà Nội, Hãng Kiểm toán AASC đã tưng bừng...