Author: VACPA Admin

Sáng ngày 16/10/2020, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn trao quyết định và chúc mừng đồng chí Dương Văn Hùng được bổ nhiêm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ TCCB, Tổng cục Thuế. Ảnh: Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn trao quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng...

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 4319/TCT-CS về triển khai thực hiện Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, Tổng...