Author: VACPA Admin

- Thời gian bắt đầu: Từ 14 giờ 00 và kết thúc lúc 16 giờ 00 chiều ngày 6/3/2019. - Địa điểm: Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/gltt - Hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc liên quan đến quyết toán thuế thu nhập...