Author: VACPA Admin

Tính đến ngày 4/6/2020, cơ quan thuế cả nước tiếp nhận, thẩm định gần 132.190 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế, với tổng số tiền gia hạn là gần 37.070 tỷ đồng theo Nghị...