Author: VACPA Admin

- Thời gian bắt đầu: Từ 14 giờ 00 và kết thúc lúc 16 giờ 00 chiều ngày 6/3/2019. - Địa điểm: Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/gltt - Hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc liên quan đến quyết toán thuế thu nhập...

Nhằm hỗ trợ người nộp thuế (NNT) trong thời điểm quyết toán thuế, đồng thời giải đáp các vướng mắc của NNT phát sinh trong quá trình thực hiện quyết toán thuế năm 2018 Tổng cục Thuế sẽ tổ chức Chương trình hỗ trợ trực...