Author: VACPA Admin

Hạn chế tình trạng gian lận, trốn thuế Ngày 12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 119 hướng dẫn quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử theo phương thức mới - có kết nối dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Sau đó, Nghị...