Author: VACPA Admin

Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/11/2018 quy định 5 trường hợp sẽ bị cơ quan thuế ngừng cấp hóa đơn điện tử. Với các trường hợp này sẽ chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Những trường...

Ngày 25-26/10/2018 tại Hà Nội, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội thảo về Hiệp định đa phương thực hiện các biện pháp liên quan đến Hiệp định thuế và ngăn ngừa xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (MLI). Tham dự Hội...

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã liên kết với Hiệp hội Kế toán quản trị Công chứng Anh Quốc (CIMA) nhằm tạo thêm cơ hội cho Hội viên VACPA có thể hoàn thành bằng nghề nghiệp danh giá CIMA trong thời...

Trả lời báo chí tại hội nghị đánh giá công tác quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN) của Bộ Tài chính diễn ra sáng 18/10, ông Nguyễn Đại Trí, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết. Ngành Thuế xác định công tác...