Author: VACPA Admin

Ngày 25/10/2019, tại Hà Nội, VACPA đã tổ chức Lễ ký biên bản thỏa thuận với Viện Kế toán công chứng Singapore (ISCA) về dịch và phát hành sách “Chương trình kiểm toán mẫu - Báo cáo tài chính Singapore”, trao tặng và giới thiệu nội dung...