Author: VACPA Admin

Từ ngày 11-19/9/2019, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức thành công khóa học Thực hành kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu Báo cáo tài chính cấp độ 1” tại Hà Nội cho 19 trợ lý kiểm toán viên năm thứ...