Author: VACPA Admin

Cơ quan thuế bước đầu đã xác minh được nhiều nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới như Facebook, Google, Booking.com, Agoda… có doanh thu khủng tại thị trường Việt Nam, nhưng để thu được thuế từ những đơn vị này không hề đơn...