Author: VACPA Admin

Sáng ngày 10/07/2019, tại Hà Nội, VACPA đã tổ chức lớp cập nhật kiến thức dành cho hội viên với chuyên đề “False Assurance - Vấn đề đạo đức dưới góc nhìn của quản trị doanh nghiệp theo Chuẩn mực nghề nghiệp kế toán, kiểm...