Author: VACPA Admin

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Theo đó, dự kiến sẽ miễn và giảm thuế TNDN xuống còn...

Tổng cục Thuế đã có Công văn 786/TCT- KK gửi các cục thuế về việc hướng dẫn chuyển HKD lên doanh nghiệp (DN) theo quy định tại Nghị định số 108/2018/NÐ-CP hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Theo Tổng cục Thuế, DN chuyển đổi từ...

Vào lúc 14 giờ chiều mai ngày 20/3/2019, Tổng cục Thuế tiếp tục tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến thứ ba về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế (http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/gltt) Vào thời gian...