Author: VACPA Admin

Trong các hoạt động rất đa dạng của các doanh nghiệp kiểm toán hiện nay thì dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (BCQTDAHT) đã và đang chiếm một vị trí rất quan trọng. Do xây dựng cơ bản là một...

Dịch vụ kiểm toán, dịch vụ đảm bảo và dịch vụ liên quan khác của doanh nghiệp kiểm toán đòi hỏi phải cập nhật và tra cứu hàng ngày các văn bản pháp luật hiện hành. Nhằm hỗ trợ Hội viên trong việc tra cứu,...

Trước thông tin cho rằng ngành Thuế đã bỏ sót hơn nửa triệu hộ kinh doanh không đưa vào diện quản lý thuế, đại diện Tổng cục Thuế cho biết đó là con số chênh lệch giữa số liệu điều tra thống kê và số...

Theo đó, bà Trần Thị Diệu Hoàng được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Thuận từ ngày 14/12/2018 và ông Phạm Văn Thịnh được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang từ ngày 1/1/2019. Cụ thể, ngày 14/12/2018,...