Author: VACPA Admin

2018 được đánh giá là năm có nhiều dòng thuế cắt giảm về 0% theo cam kết trong các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết. Vậy, Bộ Tài chính đã có sự chủ động “tính toán” thế nào để...

Mẫu bảng tính thuế TNCN Trên EXCEL dùng để tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công hàng tháng cho người lao động Chi tiết các làm các bạn xem thêm tại đây: Cách tính thuế TNCN mới nhất Hoặc có thể xem qua đoạn video ngắn sau: [embed]https://www.youtube.com/watch?v=XNITPi3_oEQ[/embed]...