Author: VACPA Admin

Ngày 12/12/2017, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 5709/TCT-DNL v/v khai, nộp thuế GTGT tập trung để hướng dẫn trả lời vướng mắc công văn số 68574/CT-TTHT của Cục Thuế TP Hà Nội và công văn số 513/2017/MBS-CV ngày 14/9/2017 của Công ty...