Author: VACPA Admin

Tiếp theo chuỗi các hội thảo về phương pháp, kỹ thuật phân loại người nộp thuế, nhận diện rủi ro và xây dựng Chương trình tuân thủ thuế, hôm nay, ngày 30/10/2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế phối hợp với Dự...

Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/11/2018 quy định 5 trường hợp sẽ bị cơ quan thuế ngừng cấp hóa đơn điện tử. Với các trường hợp này sẽ chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Những trường...

Ngày 25-26/10/2018 tại Hà Nội, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội thảo về Hiệp định đa phương thực hiện các biện pháp liên quan đến Hiệp định thuế và ngăn ngừa xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (MLI). Tham dự Hội...