Author: VACPA Admin

Cán bộ Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế tỉnh Gia Lai hướng dẫn làm thủ tục thuế cho người nộp thuế. Ảnh: NM Thu tiền sử dụng đất tăng đột biến Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Nguyễn Trọng Bảo -...