Author: VACPA Admin

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ngành Thuế đã có nhiều cải cách mang tính đột phá. Giao dịch tại bộ phận "một cửa" Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp. Để bạn đọc...