Author: VACPA Admin

Mẫu bảng tính thuế TNCN Trên EXCEL dùng để tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công hàng tháng cho người lao động Chi tiết các làm các bạn xem thêm tại đây: Cách tính thuế TNCN mới nhất Hoặc có thể xem qua đoạn video ngắn sau: [embed]https://www.youtube.com/watch?v=XNITPi3_oEQ[/embed]...

Ngày 12/12/2017, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 5709/TCT-DNL v/v khai, nộp thuế GTGT tập trung để hướng dẫn trả lời vướng mắc công văn số 68574/CT-TTHT của Cục Thuế TP Hà Nội và công văn số 513/2017/MBS-CV ngày 14/9/2017 của Công ty...