Author: VACPA Admin

(Dành cho thành viên của các Tổ chức Nghề nghiệp hàng đầu thuộc Liên đoàn Kế toán Quốc tế IFAC): CPA Australia (Hiệp hội Kế toán Công chứng Úc) là một trong các Hiệp hội Nghề nghiệp về Kế toán - Kiểm toán và Tài...