Author: VACPA Admin

Ngày 24/5/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2179/TCT-CS v/v chính sách thuế để trả lời vướng mắc công văn số 36/CT-TTr ngày 15/2/2017 của Cục Thuế TP Cần Thơ về chính sách thuế GTGT. Theo đó, Công văn số 2179/TCT-CS hướng dẫn...

Ngày 25/5/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2204/TCT-TNCN v/v chính sách thuế TNCN để trả lời vướng mắc công văn số 27097/CT-TTHT ngày 4/5/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc quyết toán thuế TNCN. Theo đó, Công văn số 2204/TCT-TNCN...