Author: VACPA Admin

Nghị định số 122/2017/NĐ-CP về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp kinh doanh xổ số được Chính phủ ban hành ngày 13/11 quy định, doanh nghiệp kinh doanh xổ số chỉ được đầu tư ra bên...

Theo Báo cáo môi trường kinh doanh năm 2018 - Doing Business 2018 của Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố, chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng 81 bậc, từ vị trí thứ 167 lên vị trí 86/190. Cơ sở hạ tầng của...

Thông tin từ Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 10/2017, toàn ngành Thuế đã thu ngân sách được 803.365 tỷ đồng, bằng 82,9% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ (không bao gồm phần thu từ bán cổ phần của Nhà nước tại...