Author: VACPA Admin

THƯ CHÚC MỪNG CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ NHÂN DỊP KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THUẾ VIỆT NAM (10/9/1945-10/9/2017) Thân gửi: Các thế hệ công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế Nhân dịp 72 năm ngày truyền thống ngành Thuế...