Author: VACPA Admin

Nội dung trên được quy định tại Nghị định 39/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ đầu năm nay. Theo đó, hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp...