Author: VACPA Admin

{Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 218, Tháng 11/2021 của GS.TS. Đoàn Xuân Tiên – nguyên Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam}. Tóm tắt Công nghệ...